• اخلاص در عمل از بارزترین ویژگی های شهید صابریان بود
    در اولین سالگرد شهید صابریان بیان شد:
    اخلاص در عمل از بارزترین ویژگی های شهید صابریان بود
    مسئول اسبق دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه سبزوار در اولین سالگرد شهادت شهید اسماعیل صابریان از جانبازان 70درصد چنگ تحمیلی با بیان اینکه شهید گرانقدر پس از تحمل سال ها درد و رنج ناشی از چراحات جنگ مانند شمع آب شد تا اینکه در سال گذشته به خیل شهدا و همرزمان شهیدش پیوست اظهارداشت: اخلاص در عمل بارزترین ویژگی شهید صابریان بود.

آخرین اخبار
پيشنهاد سردبير
کانال تلگرامی