یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
بایگانی‌های انفعال - پایگاه خبری تحلیلی بصیر سبزوار
عکس/”نوشدارو بعد از مرگ سهراب”حامیان دولت مقتدر در سبزوار!!! 10 اکتبر 2015

عکس/”نوشدارو بعد از مرگ سهراب”حامیان دولت مقتدر در سبزوار!!!

پس از گذشتن بیش از یک هفته از فاجعه منا و انفعال دستگاه دیپلماسی دراین زمینه بیانات قاطع و صریح مقام معظم رهبری سبب شد تا رئیس جمهور مواضعی تا حدودی قاطعانه ترنسبت به قبل در برخورد با این حادثه در پیش گیرد!!!!