ضدعفونی کردن معابر و مراکز بیمارستانی سبزوار توسط سپاه پاسداران - پایگاه خبری تحلیلی بصیر سبزوار | پایگاه خبری تحلیلی بصیر سبزوار