همایش شکوه واقتدار به مناسبت سالروز تاسیس بسیج مستضعفین
همایش شکوه واقتدار به مناسبت سالروز تاسیس بسیج مستضعفین

به مناسبت سالروز تاسیس بسیج مستضعفین همایش شکوه و اقتدار همزمان با سراسر کشور در سبزوار برگزار شد.