برخی سر سفره نظام نشسته اند و برای اجانب کار می کنند
برخی سر سفره نظام نشسته اند و برای اجانب کار می کنند

فرمانده سابق سپاه امام رضا (ع)گفت: برخی وادادگان وغرب پرستان سر سفره نظام نشسته اند و برای اجانب کار می کنند.

سرتیپ پاسدار غلامرضا احمدی صبح امروز در همایش شکوه و اقتدار به مناسبت گرامی داشت سالروز فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین با بیان اینکه برخی در کشور سر سفره نظام نشسته اند و از نعمات آن بهره مند می شوند اظهار داشت: متاسفانه برخی از این افراد بازبان و قلم خود برای دشمنان کشور و اسلام کار کرده و به نفع سیاست های غرب قدم برمی دارند.

وی با اشاره به اینکه در بیان رهبری معظم انقلاب خرمشهرهای زیادی در پیش داریم که باید فتح کنیم تصریح کرد: خرمشهرهایی در عرصه های اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در پیش روی ما است که باید با ایستادگی و مقاومت آنها را فتح کرده و از چنگال دشمنان به درآوریم.

سردار احمدی در ادامه با توصیف جنگ صفین و ماجرای مذاکرات تحمیلی بر امیر المومنین(ع) بیان کرد: به گواه تاریخ برخی افراد نفوذی با تحمیل مذاکرات و ماجرای حکمیت بر ایشان سرنوشت تاریخ را تغییر دادند وگرنه تا نابودی معاویه دقایقی باقی نمانده بود.

فرمانده سابق سپاه امام رضا(ع) با بیان اینکه برخی هنوز حل مشکلات کشور را در گروه مذاکره و توافق با غرب و امریکا می دانند تاکید کرد: راه حل مشکلات کشور در داخل و به دست جوانان انقلابی و بسیجی است.

وی بهترین شکر گذاری برای مسئولین در قسمت های مختلف کشور را خدمت صادقانه به مردم دانست افزود: این انقلاب به دست مردم به ثمر نشسته است و تنها وارثان آن نیز همین مردم هستند.

سردار احمدی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی برای اینکه چند صباحی بر کرسی مسئولیت بنشینند به دروغ شعارهای  تبلیغاتی سر می دهند تاکید کرد: ما برای شکستن کمر امریکا بیش از ۳۰۰هزار شهید تقدیم اسلام کرده ایم و برای حفظ عزت ایران از خون آنها نخواهیم گذشت.