آقای روحانی! با کار عکس بینداز
آقای روحانی! با کار عکس بینداز

می‌خواهم از مرسومات فاصله بگیرم و سئوال کنم؛ اصلا چه اشکالی دارد فلان دولتمرد ما ناظر بر منافع ملی در قاب مشترک با ترامپ بنشیند؟!

اگر واقعا نفعی به ملت می‌رسد، کجای این سخن ایراد دارد: “اگر من بدانم در جلسه‌ای با کسی ملاقات کنم، منافع ملی تأمین و کشور آبادتر می‌شود، دریغ نخواهم کرد”؟!

مثلا فرض کنید روحانی و ترامپ با هم عکسی بیندازند و بعدش شاهد نیمچه تحول مثبتی باشیم؛ اشکالش چیست؟! الحمدلله بهتر شدن حال مردم، آنقدر برای جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب موضوعیت دارد که ایشان به این مردمان دیپلمات اذن مذاکره با آمریکا را دادند با این هدف که تحریم‌ها لغو شود، ولو اینکه متأثر از شناخت‌شان از دشمن، هیچ خوش‌بین به فرجام قصه نبودند!

حالا آمدیم و منبعث از کاربلدی این مدعیان فهم زبان دنیا، تحریم‌ها لغو شد! لذا خطوط قرمز انقلاب، آنقدرها هم سرخ نیست که رضایت به هیچ کوتاه‌آمدنی ندهد، به‌ویژه اگر نفعی به ملت برسد! البته بر این گمانم که رهبر حکیم ما کاملا به عهدشکنی دشمن واقف بودند و تنها ناظر بر “احترام به رأی اکثریت” و “اهتمام به رشد ملت” اجازه مشروط مذاکره با آمریکا را دادند!

“اجازه مشروط” یعنی مذاکره با هدف لغو تحریم‌ها، نه اینکه مذاکره کنیم که مذاکره کرده باشیم! آری! برجام عکس مشترک روحانی و اوباما بود که پشتش این یادگاری هم درج شد: “امضای کری تضمین است”! خب حالا! تحریم‌ها هم آیا لغو شد؟! و نفعی هم آیا به ملت رسید؟!

مسخره اینجاست که الساعه تمام حرف مشترک آمریکا و اروپا این است؛ بیایید درباره‌ی منطقه و موشکی گپ بزنیم تا ایران اجازه داشته باشد کمی نفت در بازه زمانی محدود بفروشد! و این در حالی است که هدف برجام، لغو همه تحریم‌ها بود! چه دشمن فرض کرده دیپلمات‌های ما را؟! و چه فرض کرده‌اند این دیپلمات‌ها، ما را که رئیس‌شان روزی از عکس سخن می‌گوید و دگرروز برعکس!

۲۴ ساعت نگذشت که روحانی از بی‌نیازی به عکس، سخن گفت و حتی پای ابراهیم بت‌شکن را نیز وسط کشید! با عکس اگر مشکلی حل می‌شد، کم در یک قاب نرفتند ظریف و کری! حرفم ولی اینها نیست! آقای روحانی! این همه تغییر موضع، چرا؟! روزی علیه موشکی تندتر از تند و روزی سخن از دستبوسی سپاه، چرا؟! و با وجود این همه تغییر، اعتبار به کدام سخن شما هست؟! ناسلامتی اسم دولت‌تان اعتدال است! و اعتدال هر تعریفی داشته باشد، قدرمسلم جمع افراط و تفریط نیست!

احتیاج شما به عکس با کار است، نه با امثال ترامپ! و آنچه کشور را آباد می‌کند، کار است؛ نه سخن آنهم این همه ضد و نقیض!

  • نویسنده : ابوالفضل گلستانی