عوامل ساخت فیلم هنجار شکن بازداشت شدند+فیلم
عوامل ساخت فیلم هنجار شکن بازداشت شدند+فیلم

دادسرای ارشاد ، عوامل ساخت فیلم هنجار شکن در سایت آپارات را بازداشت کرد . در این فیلم از کودکان سوالات جنسی پرسیده می شد که این مسئله باعث شکایت خانواده ها و ارسال در خواست های متعدد مردمی به سامانه دادسرای ارشاد شده بود.

مدتی پیش در سایت آپارات ، کلیپی منتشر شد که فرد مصاحبه کننده در آن از کودکان سوالات جنسی پرسیده بود که باعث بروز شکایت از خانواده ها و ارسال درخواست های متعدد به سامانه دادسرای ارشاد برای پیگیری این قضیه شده بود ، امروز با درخواست بازپرس دادسرای ارشاد عوامل ساخت این فیلم توسط پلیس اطلاعات و امنیت دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

دانلود فیلم