دولت دغدغه مسائل فرهنگی را ندارد
دولت دغدغه مسائل فرهنگی را ندارد

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت دغدغه ای برای انجام اقدامات فرهنگی انقلاب ندارد.

سید محمد حسینی در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه فرهنگ در اولویت دولت یازدهم و دوازدهم نبوده است اظهار داشت: بسیاری از فعاایت های فرهنگی در این دولت ها تعطیل شده و یا  اعتبارات بسیار کمی به آن ها اختصاص یافته است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهور نیز اهتمامی به امورات فرهنگی ندارد تصریح کرد: متاسفانه علی رغم حضور تمامی روسای جمهور در نمایشگاه کتاب و نگاه ویژه به این پدیده فرهنگی در کشور آقای روحانی در این نمایشگاه حضور پیدا نکرده است.

وی به تعطیلی شورای عالی سینما اشاره کرد و افزود:نقشه مهندسی کشور از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است به بهانه های مختلف نگه داشته شده تا اینکه سال ۹۳ مجدد ابلاغ شد که متاسفانه اولین جلسه آن حدود یک ماه قبل برگزار شد.

حسینی با بیان اینکه نگاهی که باید بر مسائل فرهنگی حاکم باشد در این دولت وجود ندارد ادامه داد:متاسفانه خود رئیس جمهور اعلام کرده است که هنر ارزشی و غیر ارزشی وجود ندارد و در حال حاضر نوعی ولنگاری در تئاتر و سینما را شاهد هستیم.

حسینی با بیان اینکه باید نهاد های انقلابی با حرکات آتش به اختیار خود این کمبود ها را جبران کنند تصریح کرد: حرکات مناسبی در خصوص ساخت فیلم های ارزشی انجام شده و باید این اقدامات ادامه پیدا کند.