ویزیت رایگان ۲۰۰ نفر در روستاهای بخش روداب سبزوار
ویزیت رایگان ۲۰۰ نفر در روستاهای بخش روداب سبزوار

مسئول بسیج دانشجویی ناحیه مقاومت بسیج سبزوار از ویزیت رایگان 200نفر در روستاهای محروم بخش روداب سبزوار خبر داد.

داوود لطفی در گفت و گو با بصیر سبزوار با بیان اینکه اردوهای جهادی در سطح منطقه با حضور بیش ۱۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در حال برگزاری است ادامه داد: از ابتدای شروع اردوهای جهادی در مناطق کم تر توسعه یافته بخش روداب نظیر روستاهای ذوالفرخ چاه ستاره و آریان ومحمد آباد در حدود ۱۷۰۰دانشجو از سراسر استان به صورت متناوب در این اردوها حضور پیدا کرده اند.

لطفی در ادامه با ابیان اینکه در حال حضر اجرای طرح های عمرانی با حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در روستا ذوالفرخ در حال اانجام است ادامه داد: مرمت بناهای عمومی ساخت مسکن نیازمندان و همچنین پی کنی برا خانه هایی که در سیل اخیر مورد آسیب قرار گرفته اند از جمله اقداماتی است که ۷۳ برادر بسیجی به صورت داوطلبانه در حال انجام هستند.

مدیر دفتر بسیج دانشجویی سبزوار همچنین با اشاره حضور ۴۵ خواهر دانشجوی بسیجی در روستای آریان و محمد آباد تصریح کرد: برگزاری کلاس های مشاوره خانواده ،کمک درسی و همچنین آموزش طرح های منجر به خود اشتغالی از فعالیت های جهادی این گروه است.

لطفی در ادامه به حضور پزشک متخصص قلب در روستای آریان و محمد آباد با پیگیری گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی خبرداد و افزود: با حضور این تیم پزشکی بیش از۲۰۰ نفراز روستاها اطراف به صورت رایگان ویزیت شده اند.

انتهای پیام/