جمع آوری ۴۱۰ قلیان از ۱۹ مرکز عرضه در سبزوار
جمع آوری ۴۱۰ قلیان از ۱۹ مرکز عرضه در سبزوار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: 410 قلیان از مراکز عرضه و توزیع مانند چایخانه ها و باغسراها جمع آوری شد.

فاطمه نوده در گفت و گو با بصیر سبزوار؛ با اشاره به اجرای طرح ضربتی جمع آوری قلیان از باغسرا ها و مراکز عرضه مواد غذایی و چایخانه اظهارداشت: در این طرح بیش از ۴۱۰عدد قلیان ازاین مراکز جمع آوری شده و برای ۱۹  مرکز متخلف در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قانونی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام برابر قانون  جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور صورت گرفته است تاکید کرد: طرح ضربتی با هکاری نیروی انتظامی در سه شب و با بازدید از مراکز عرضه مواد غذایی ،چایخانه ها و باغسرا ها انجام شده است.

نوده در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه مصرف قلیان در بین جوانان و خانواده ها رو به افزایش است تصریح کرد: قلیان یکی از پرضرر ترین مواد دخانی است که به صورت آزادانه در بین جوانان استفاده میشود و زمینه ساز گرایش افراد به سمت اعتیاد به مواد مخدر است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به همکاری پلیس در اجرای این طرح تا حذف کامل آن از اماکن عمومی و مراکز عرضه اشاره کرد و افزود: تلفن ۱۹۰نیز در راستای مشارکت مردم و کمک به حذف این پدیده و معضل اجتماعی در اختیار همشهریان قرا رگرفته تا در صورت مشاهده مراتب را گزارش دهند.

گفتنی است این طرح در سنوات گذشته نیز به صورت ضربتی و با جمع آوری قلیان از باغسرا ها و برخی از رستوران های حاشیه شهر به اجرا درآمد اما متاسفانه پس از گذشت چند ماه سر و کله قلیان ها به این مراکز باز شد امیدواریم این بار  جدیت بیشتری در اجرای این طرح انجام شده تا هزینه های روانی به صورت چند باره بر شهر تحمیل نگردد.

انتها ی پیام/