ایجاد ۱۰ هزار متر مربع گلخانه روستایی در بخش‌های مختلف سبزوار
ایجاد ۱۰ هزار متر مربع گلخانه روستایی در بخش‌های مختلف سبزوار

فرماندار سبزوار از ایجاد بیش از ۱۰هزارمتر مربع گلخانه در روستاهای سبزوار خبرداد. به گزارش بصیرسبزوار، احمد برادران در جلسه کارگروه توسعه روستاهای سبزوار با بیان اینکه توسعه روستایی در گروه ایجاد مشاغل و احیای روستا ها است اظهارداشت: درراستای احیای روستاها بیش از ۱۰هزار متر مربع گلخانه در مساحت های کوچک در مناطق روستایی […]فرماندار سبزوار از ایجاد بیش از ۱۰هزارمتر مربع گلخانه در روستاهای سبزوار خبرداد.

به گزارش بصیرسبزوار، احمد برادران در جلسه کارگروه توسعه روستاهای سبزوار با بیان اینکه توسعه روستایی در گروه ایجاد مشاغل و احیای روستا ها است اظهارداشت: درراستای احیای روستاها بیش از ۱۰هزار متر مربع گلخانه در مساحت های کوچک در مناطق روستایی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه درگام اول باید مناطق مختلف روستایی را از جهت توانمندی های و پتانسیل های موجود شناسایی کرد ادامه داد: پس ازشناسایی توانمندی ها مختلف می بایست در راستای ارائه طرح های زود بازده و توسعه ای برای زنده کردن برخی از روستاها اقدام کرد.

برادران در ادامه با اشاره به اینکه سند توسعه روستایی شهرستان تدوین و در برخی از مناطق روستایی هم اجرا شده است بیان داشت: رفع موانع تولید و ترغیب سرمایه گذاران برای حضور درمناطق روستایی سبزوار و به فعلیت رساندن توانمندی ها از جمله اهداف این سند است.

فرماندارسبزوار همچنین با بیان اینکه توسعه روستایی نیازمند مشارکت تمام اعضا یک روستا و افراد مرتبط با آن است تصریح کرد: خوشبختانه سبزوار دارای پتانسیل مناسبی در خصوص نیروی انسانی است که می تواند سبب تقویت اجرای طرح های پیشنهادی باشد.

گفتنی است سبزوار ۱۷۱روستا دارد که با توجه به طرح مثلث اقتصادی استان خراسان رضوی و انتخاب شعار هر روستا یک ستاد توسعه میتوان ۱۷۱ ستاد برای توسعه روستاها تصور کرد.