ئیس مرکز آموزشی درمانی شهیدان مبینی سبزوار گفت:میزان مرگ و میر مادران باردار در سبزوار به صفر رسیده است.

عباس کافی در گفت و گو با بصیر سببزوار؛ با اعلام این که خوشبختانه میزان مرگ و میر مادران باردار در سال جاری همانند سال گذشته صفر درصد است اظهارداشت: : این موفقیت  با ارائه خدمات بهداشتی و مراقبت ها ویژه حین بارداری از مادران به دست آمده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مرکز تخصص شهیدان مبینی بزرگترین مرکز است که به ارائه خدمات تخصصی زنان و زایمان در غرب خراسان رضوی می پردازد تصریح کرد: بیش از ۷هزار نفر از ابتدای سال تا کنون از خدمات تخصصی این مرکز بهره مند شده اند.

کافی همچنین با بیان اینکه ارائه خدمت زایمان بدون درد یکی از روش های تشویقی برای جلوگیری از سزارین های خود خواسته است ادامه داد: تعداد زایمان های بدون درد در مرکز درمانی شهیدان مبینی در سه ماهه ابتدایی سالل ۸۷۴ مورد ثبت شده است و رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه نشان می دهد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهیدان با بیان اینکه در روش زایمان بدون درد مادران عوارض ناشی از سزارین و همچنین دورهای مراقبت پس از عمل را تجربه نخواهند کرد تاکید کرد: در این روش روند زایمان تسریع شده و درد های طولانی مدت از بین خواهد رفت.