عضو اتاق اصناف کشور گفت: خراسان رضوی رتبه دوم ایجاد فرصت های شغلی در حوزه اصناف را از آن خود کرده است.

به گزارش بصیر سبزوارعلی کیانی با بیان اینکه خراسان رضوی داراری بیش از ۲۵۰هزار واحد صنفی مجوز دار است اظهارداشت : این استان توانسته است با رونق کسب و کار در حوزه صنوف رتبه دوم بخش اشتغال اصناف در کشور را از آن خود کند.

وی با اشاره به نقش موثر اصناف در ایجاد مشاغل پایدار در کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد صنفی با مجوز اصناف در کشور فعالیت می کنند که ظرفیت ۹میلیون شغل را در کشور ایجاد کرده و از این طریق کمک شایانی به کاهش بیکاری در کشور شده است.

رئیس اتاق اصناف سبزوار در ادامه با بیان اینکه اصناف بدون دریافت کمک های دولتی رکورد دار ایجاد مشاغل در کشور است تاکید کرد: اصناف همیشه  و در همه برهه ها پس از انقلاب کمک رسان دولت بوده و در شرایط سخت در کنار مردم و مسئولین به عنوان افسران جنگ اقتصادی به خدمت مشغول بوده است.

کیانی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت های مهم موجود در سبزوار از جمله فعالیت ۱۷ هزار واحد صنفی و ۶۰کارت بازرگانی فعال افزود: این ظرفیت ها سبب شده است که مسئولین به فکر اخذ مجوز گمرک در شهرستان باشند که در آینده ای نزدیک این مهم در شهرستان محقق خواهد شد.

کیانی همچنین با اشاره به نقش اصلی فعالان اصناف در تحقق بخشیدن به شعار رونق تولید ادامه داد: اعتماد و فروش محصولات ایرانی و در واحد های صنفی خود اولین حلقه برای تحقق این شعار است.