القای دوراهی جنگ و صلح زمینه چینی برا احیا مذاکرات مجدد با غرب است
القای دوراهی جنگ و صلح زمینه چینی برا احیا مذاکرات مجدد با غرب است

معاون موسسه امام خمینی (ره) گفت: برخی سعی دارند با القای دوراهی جنگ و صلح اسلام حداقلی را در کشور پیاده کنند.

به گزارش بصیرسبزوارحجت الاسلام قاسم روانبخش با بیان اینکه برخی با القای دوراهی جنگ و صلح در راستای پیاده کردن اسلام داقلی در کشور هستند اظهارداشت: اسلام حداقلی شیوه ای از اجرای اسلام است که مطابق میل غرب بوده و در آن کسی به مسائل دنیای اسلام نوجه ای نکرده و تنها به عبادات فردی پرداخته خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که در حال حاضر دشمن با تحرکات خود در منطقه به دنبال ان است کشاندن مجدد ایارن پای میز مذاکره است تصریح کرد: اعزام ناو هواپیما بر آمیریکایی تنها هیاهویی است که برخی لیبرال های داخلی با استفاده از آن در فکر سوق دادن کشور به سمت خواسته های غرب و راه انداختن جریان مذاکرات و برجام های بعدی هستند.

روانبخش در ادامه با بیان اینکه همانطور که رهبری گفتند هیچ انسان عاقلی روی نقاط قوت خود مذاکره نخواهد کرد ادامه داد: مذاکراتی که از پیش نتایج آن مشخص است و تنها خواسته غرب برچیدن قدرت موشکی ایران خواهد بود.

معاون موسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه متاسفانه جریان سازش در کشور به دنیال اعطای امتیازات دیگری علاوه بر امتیازاتی هستند که در برجام دادند ادامه داد: مهم ترین خواسته ایران در برجان برچیده شدن تحریم های ظالمانه بود که علی رقم انجام تعهدات ایران این مهم از سوی غرب اتفاق نیفتاد.