سبزوار_امام جمعه سبزوار گفت:جوانان ما با تکیه بر گزینه مقاومت در برابر دشمن و پیروی از ولایت خرمشهر را فتح کردند

به گزارش بصیر سبزوار حجت الاسلام غلامرضا مقیسه در خطبه های نماز جمعه سبزوار با بیان اینکه فتخ خرمشهر به دست جوانان این مرز وبوم با تکیه بر مقاومت بود اظهار داشت خرمشهرهای در پیش هم با مقاومت فتح خواهند شد.

وی در ادامه با بیا اینکه راهکار مذاکره هیچ گاه مثمر ثمر نخواهد بود تاکید کرد: هدف دشمن از مذاکره تنها گرفتن قدرتهای ما نظیر قدرت موشکی وهسته ای است وهدف دیگری جز این ندارد.

وی با اشاره به اینکه امروزه قدرت ما بر اساس توانمندی های داخلی وخودکفایی خود به دست آمده ابراز داشت: ما هیچ گاه برای از دست دادن توان خود مذاکره نخواهیم کرد.

توان موشکی  و پیشرفت های دفاعی امروز جمهوری اسلامی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس است که ترس بر اندام دشمنان افکنده است.
مقیسه همچنین به در پسش بودن لیلی قدر اشاره کرد وافزود: باید از این فرصت تحجد وشب زنده داری به بهترین شکل استفاده کنیم