۱۵۱ خانه مدد جو در سیل اخیر آسیب دیده است/۳۵۰خانواده مددجو بدون مسکن در سبزوار
۱۵۱ خانه مدد جو در سیل اخیر آسیب دیده است/۳۵۰خانواده مددجو بدون مسکن در سبزوار

151 خانه مدد جو در سیل اخیر آسیب دیده است/350خانواده مددجو بدون مسکن در سبزوار

به گزارش بصیر سبزوارمحمد داورزنی با بیان اینکه متاسفانه بیش از ۱۵۱ منزل مسکونی افراد نیازمند و تحت پوشش این نهاد مورد آسیب جدی قرار گرفته است اظهارداشت: در سیل اخیر برخی از منازل از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب را متحمل شده اند.

محمّد داورزنی با بیان اینکه خوشبختانه این واحد ها از سوی این نهاد بیمه حوادث شده اند تاکید کرد: تمام واحدهای مسکونی مدد جویان کمیته امداد سبزوار که بر اثر بارندگی ها و سیل خسارت دیده است، از بیمه حوادث برخوردار بوده و برآورد هزینه جبران این خسارت ها از سوی کارشناسان بیمه انجام شده و پس از تعیین خسارت مبلغ خسارت به آنها بازگردانده خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به طرح مقاوم سازی و ساخت منازل مسکونی برای مددجویان این نهاد تصریح کرد: ادامه داد: برای ساخت و مقاوم سازی هر واحد مسکن روستایی علاوه بر تسهیلات بنیاد مسکن، ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی کمیته امداد پرداخت می شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) سبزوار همچنین به تعداد افراد در صف برای مقاوم سازیو ویا خرید مسکن اشاره کرد و افزود: در مجموع هزار و ۳۵۰ خانواده زیرپوشش کمیته امداد در سبزوار بدون مسکن هستند یا منازل آنها نیاز به مقاوم سازی دارد.