بیش از سه میلیون تومان جریمه مرغداری متخلف سبزوار/عامل توزیع روغن تقلبی در سبزوار دستگیر شد
بیش از سه میلیون تومان جریمه مرغداری متخلف سبزوار/عامل توزیع روغن تقلبی در سبزوار دستگیر شد

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار از محکومیت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی مرغدار متخلف جایگزین برای سه ماه حبس به علت عدم عقیم سازی کود مرغ استحصالی مرغداری خبر داد.

 

دکتر ولی الله جغتایی افزود: یکی از اصول کنترل و کاهش شیوع و گسترش بیماری های عفونی طیور در بین مزارع پرورشی، رعایت دستورالعمل های دامپزشکی برای عقیم سازی یا عمل آوری کود در محل مرغداری قبل از خروج و حمل آن و جلوگیری از پراکنده شدن کود در محیط اطراف می باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، کارشناسان این شبکه نظارت عالیه بر نحوه انجام عقیم سازی کود را دارند و طی بررسی به عمل آمده، تعدادی از مرغداران سبزواری، اصول عقیم سازی را رعایت نکرده اند که طبق ضوابط به دادگستری شهرستان سبزوار جهت رسیدگی معرفی شده اند.

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار اظهار داشت: طی رای صادره توسط دادگاه کیفری شهرستان سبزوار به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، فرد متخلف به پرداخت ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت، جایگزین سه ماه حبس، محکوم گردید.

وی همچنین ادامه داد در پی شکایت یکی از مرغداران در خصوص بروز تلفات در واحد مرغداری، گروه کارشناسی دامپزشکی خوراک مصرفی این واحد را بررسی کرده و به کیفیت روغن سویای استفاده شده مشکوک شدند.

پس از نمونه برداری و آزمایشهای لازم، نتایج آزمایشگاهی حاکی از وجود روغن های معدنی و مشتقات نفتی در ترکیب روغن سویا بود.

با توجه به سرنخهای موجود، یک دستگاه خودرو توزیع کننده روغن سویای تقلبی با همکاری پلیس توقیف و پرونده متخلف در پی شکایت مرغداران، برای رسیدگی به دادگستری سبزوار ارسال شد.

 

انتهای پیام/