نبود طرح تفصیلی جدید خلاءتوسعه شهر سبزوار است

به گزارش بصیر سبزوار

علی اصغر محمدی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی این شهر مربوط به سال ۸۴ است،  گفت: نبود طرح تفصیلی جدید از خلاهای جدی توسعه شهر سبزوار است لذا این طرح  در شورای اسلامی دوره پنجم بر مبنای نیازهای جدید شهر تدوین و ببرای تصویب به استان ارسال شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار  با اشاره به رویکرد جذب مشارکت مردمی ادامه داد: تاکید ما بر افزایش مشارکت مردم در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی گفت: در همین راستا موضوع احداث پارکها با همیاری شهروندان دردستور کار قرار گرفته  چنانکه  در سک سال گذشته۱۰۰ کوچه شهر با مشارکت مردم آسفالت شده  و یک شهربازی سرپوشیده به بهره برداری و ایجاد رستوران سنتی در باغ ایرانی در دست اجراست.

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار  با اشاره به بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صاحب نظران گفت: تاکنون نشست هایی با روسای دانشگاههای این شهر،  اتاق اصناف، تشکل های دانش آموزی و دانشجو یی و  هنرمندان برگزار و  کمیته بانوان نیز راه اندازی شده است.

محمدی گفت: همچنین  شورای شهر با هدف جذب گردشگران خانه های تاریخی را بازگشایی کرده  و با اجرای آیین های سنتی شهرستان در مکان های تاریخی زمینه افزایش بازدید گردشگران  فراهم شده است.

وی گفت:  کمربند شرق – شمال – غرب شهر سبزوار به طول ۱۰ کیلومتر با هدف جلوگیری از حاشیه نشینی، دسترسی آسان شهروندان به خدمات شهری و کاهش ترافیک در دست اجراست که تاکنون بزرگراه هشت بهشت و ابریشم  آن  به بهره برداری رسیده است.