استاندار خراسان رضوی گفت:فساد اداری حاصل توسعه بدنه دولت بوده است نظام اداری از تمرکز گرایی به سوی تمرکز زدایی حرکت کند.

علیرضا رزم حسینی ظهر سه شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی سبزوار افزود: آسیب های اجتماعی، مهاجرت روستاییان به شهرها و نظام پیچیده اداری برخی از مشکلات و موانع توسعه کشور است و مردم بیان واقعیت ها را دوست دارند.
وی تصریح کرد : انقلاب اسلامی مبتنی بر مردم با هدف توسعه و آبادانی، ترویج فرهنگ دینی و کاهش آسیب های اجتماعی شکل گرفت.
استاندار خراسان رضوی گفت:در حوزه سیاسی بلحاظ برگزاری انتخابات در کشورهای منطقه بی نظیر هستیم و نظام سیاسی ما از اقتدار بالایی برخوردار است و به لحاظ دفاعی و امنیتی بی نظیر هستیم و حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد.
رزم حسینی با اشاره به سبک مدیریتی کشور در ادوار مختلفت افزود: در دهه پنجم انقلاب نمی شود سبک مدیریتی با دهه های گذشته یکسان باشد و باید مشارکت مردم در اداره کشور افزایش یابد.

وی ادامه داد: فساد اداری حاصل توسعه بدنه دولت بوده است نظام اداری از تمرکز گرایی به سوی تمرکز زدایی حرکت کند.

رزم حسینی افزود: نظام دیوانسالاری اداری و افزایش دستگاههای موازی هزینه های دولت را افزایش داده در حالی که باید سازمان دولت کوچکتر شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: مدیران و مسئولان کشور با شفافیت با مردم سخن بگویند حرف صادقانه با مردم انقلاب را تضعیف نمی کند.

در ادامه این نشست ۲۱ تفاهمنامه با محور اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری هزار و ۸۶ میلیارد تومان در این شهرستان منعقد شدد
اجرای این طرحها جهش اقتصادی مثبتی در سبزوار ایجاد می کند و سبب کسب و کار و ایجاد ۴۷۱۹ شغل در این شهرستان می شود.