نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی: عدم هماهنگی در اداره دولت سیب استعفای وزرا یکی پس از دیگری است.

حسین مقصودی در گفت وگو با بصیر سبزوار با اشاره به استعفای ظریف اظهارداشت: وزیر امور خارجه تنها به دلیل عدم مدیریت قوی در دولت وتصمیم گیران مختلف استعفا داده است.
وی ادامه داد: متاسفانه باند بازی ها در دولت سبب شده از سویی آقایان نوبخت واعظی وجهانگیری تصمیماتی در خصوص منافع خود گرفته وسبب عدم هماهنگی در دولت شده اند.

مقصودی همچنین با اشاره به اینکه این گونه رفتار واستعفاها یکی پس از دیگری جز هزینه تراشیدن برای نظام وملت چیزی در پی ندارد ادامه داد: آقای روحانی باید به راس تصمیم گیری برگردد و مسئولیت تصمیم ها را برعهده بگیرد.

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه متاسفانه امروز به بخش از دولت نگاه میکنیم با مشکلات مختلفی روبرو می شویم ادامه داد: با این شرایط وزاری صنعت کشاورزی و… نیز باید استعفا دهند واین در حالی است که باید بایستند وپاسخگوی شرایط موجود باشند.

وی همچنین با بیان اینکه نوبخت یکی از اصلی ترین مقصران وضع موجود است تاکید کرد :وی باید به علت شرلیط موجود کشور مورد محاکمه قرار گیرد.

مقصودی همچنین در ادامه تصریح کرد: حالا که کاخ آرزوهای برجام تخریب شده مسئولان ومسببان آن باید پاسخگوی فاجعه ای باشند که ایجاد کرده اند ونباید از این موضوع فرار کنند.