مدیر شرکت برق سبزوار از بهرمندی 100درصدی روستاهای سبزوار از نعمت برق خبرداد.

به گزارش بصرسبزوار،سید حمید شهرآیینی ضمن تشریح پیشرفتهای حوزه برق سبزوار در ۴۰ سال گذشته از بهرهمندی تمام روستاهای سبزوار ا نعمت برق خبردادو افزود: در حال حاضر شبکه برق به تمام مناطق شهری و رستایی سبزواراه پیدا کرده است.

مدیر شرکت برق سبزوار گفت: در حالی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها ساکنان ۶ روستا از ۱۶۷ روستای این شهرستان به نیروی برق دسترسی داشتند، اما هم اکنون همه ساکنان روستایی سبزوار از مزایای شبکه برق برخوردار هستند.

سید حمید شهرآیینی با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۰ هزار اشتراک برق در شهرستان سبزوار وجود داردتصریح کرد: این شمار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ۶ هزار مشترک بود.

وی ادامه داد: بر این اساس، هم اکنون ضریب نفوذ نیروی برق در سبزوار ۱۰۰ درصد و تلفات شبکه های توزیع ۸ درصد می باشد که ۳ درصد از میانگین کشوری کمتر است.

مدیر شرکت برق سبزوار اظهار داشت: تا سال ۱۳۵۷ در سبزوار پست فوق توزیع وجود نداشت، اما اکنون ۶ پست فوق توزیع و ۲۵۰۰ پست توزیع برق در این شهرستان دایر است.

شهرآیینی خاطرنشان کرد: پیک بار مصرف برق در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سبزوار با ۱/۵ مگاوات انرژی تامین می شد، اما اکنون این شاخص ۱۳۰ مگاوات است.

وی تصریح کرد: طول کنونی شبکه های توزیع شامل ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف نیز در این شهرستان ۳ هزار کیلومتر است که ابتدای انقلاب تنها ۵۰ کیلومتر بود که ۱ شهر و ۶ روستا را پوشش می داد.

انتهای پیام/