فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سبزوار گفت: نقطه اشتراک فتنه های دشمنان علیه انقلاب اسلامی در سال های اخیر تمرکز بر جدا کردن مردم از انقلاب و نظام بوده است.

امین اله مظلوم در گفت و گو با بصرسبزوار؛با بیان اینکه در فتنه سال ۸۸ دشمنان با استفاده از شعار فریبنده تقلب در انتخابات سعی کردند مردم را به خیابان ها کشانده و در برابر نظام قرار دهند اظهار داشت: در فتنه سال گذشته نیز سعی کردند با سوءاستفاده از اوضاع اقتصادی و ناراحتی ها از گرانی مردم را به خیابان بیاورند.

وی با اشاره به تشدید تحریم‌ها در شرایط فعلی تاکید کرد: تحریم های جدید و گذشته با همین هدف و برای فشار بر مردم و خسته کردن مردم در دستور کار آمریکا بوده است.

مظلوم با بیان اینکه علی رغم فشارهای اقتصادی، مردم حامی نظام بوده و در کنار ولایتخواهند ایستاد تصریح کرد: در تمام فتنه ها امید آمریکا و استکبار این موضوع است که مردم را رودرروی نظام قرار دهد.

وی با اشاره به برخی اعتراضات موجود تاکید کرد: ضد انقلاب در خیالی باطل که مردم از انقلاب خسته و رویگردان شدندبه سر می برند و به همین دلیل هرگونه اعتراض مردم را در راستای رودررویی با نظام تعبیر می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه سبزوار ادامه داد ترامپ با استناد به همین خیالات باطل فریب خورده و سعی کرده است تا با افزایش تحریم ها به اهداف خود برسید.

وی ادامه داد: اما مردم در تمام این فتنه ها ثابت کردن علیرغم بعضی اعتراضات و خواسته‌های به حق هیچگاه از دین و انقلاب کوتاه نمی‌آید.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا حوادث سال ۸۸برخی فریب شعار تقلب را خوردند به محض اینکه تعرض به دسته جات عزاداری را دیدند متوجه نیت اصلی آنها شده وصف خود را از ضد انقلاب جدا کردند
مظلوم با اشاره به خسارات ناشی از فتنه تشریح کرد: متاسفانه خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی متعددی در خلال فتنه به کشور وارد شد.
وی ادامه داد :خدشه به اعتماد عمومی خدشه درباره اصل نظام و جمهوریت، اتکا نظام به مردم،امید دادن به دشمن برای فشار بیشتر خدشه به حضور چهل میلیونی مردم از جمله این خسارات جبران ناپذیر بود‌.