فرمانده سپاه ناحیه سبزوار گفت: در حال حاضر کشور بیش از هر زمان نیاز به فرهنگ دفاع مقدس نیازمند است.

سرهنگ پاسدار امین اله مظلوم در آستانه هفته دفاع مقدس در گفت وگو با بصیرسبزوار با بیان اینکه امروز کشور ما  بیش از هرزمان دیگر نیازمند فرهنگ دفاع مقدس است اظهارداشت: امسال در حالی هفته دفاع مقدس را گرامی میداریم که فرهنگ دفاع مقدس بیش از گذشته می تواند به رفع مشکلات کشور کمک کند.

 

وی با اشاره به اینکه استکبار و در رأس آن آمریکا در تقابل با جمهوری اسلامی ایران با این سوال مواجه شده اند که برای عبور از جمهوری اسلامی چه کنند ادامه داد: آنها در این فکر هستند که چرا در منازعه ایران چه از نظر ایدئولوژیک، استراتژیک و حتی ژئوپلتیک به موفقیت دست پیدا نمی کنند.

 

مظلوم در ادامه با تشریح این موضوع که خروجی اتاق فکرهای دشمن در خصوص سوالات بالا این بوده است که باید فرهنگ مبارزه ،ایثارو شهادت و فرهنگ مقاومت را از ملت ایران گرفت تصریح کرد: این موارد همگی در فرهنگ دفاع مقدس است و دشمن سعی دارد تا دفاع مقدس را ملت جدا کند.

 

فرمانده سپاه ناحیه سبزوار با بیان اینکه راهبرد دشمن مقاومت زدایی از ملت ایران شده است افزود: همین دلیل باعث شده تا آمریکا جنگ تمام عیار اقتصادی و روانی را علیه ایران آغاز کند.

 

مظلوم در ادامه با اشاره به همزمانی هفته دفاع و ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) تاکید کرد: لازم است تا در این ایام فرهنگ مبارزه و مقاومت و همچنین فرهنگ دفاع مقدس و عاشورا در جامعه ترویج شود.

 

وی با بیان اینکه باید بدانیم و بفهمیم که هرزمان فرهنگ مبارزه و مقاومت در بین ما حاکم بوده پیروزی از آن ما بوده است عنوان کرد: مردم و مسئولین باید تصمیم بگیرند در جبهه اقتصادی با حاکم کردن فرهنگ دفاع مقدس و عاشورا و هچنین ایستادگی شکست را بر دشمن تحمیل کنند.

 

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران با تمسک به این فرهنگ و الهام از عاشورا از این گردنه هم عبور خواهد کرد و دشمن در آرزوی تسلیم شدن ایران خواهد ماند ادامه داد: ترامپ و دست نشانده های داخلی و منطقه ای آن آرزوی تماس از سوی ایران را به گور خواهند برد.

 

وی در پایان با تاکید برگرامی داشت هفته دفاع مقدس و لزوم برگزاری برنامه های مختلف هم سو با این گرامی داشت تاکید کرد: در هفته پیش رو بیش از ۱۸۸برنامه در قالب ۲۵ عنوان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/