ورود جرثقیل حامل بار به داخل میدان تعزیه در روستای طبس سبزوار باعث زخمی شدن عزاداران حسینی شد.

به گزارش بصیرسبزوار،️متاسفانه جرثقیل حامل بلوک سیمانی که در مسی روستای طبس در سبزوار در حال تردد بود با از کار افتادن سیستم ترمز باعث آسیب به عزاداران حسینی در این روستا شد.

به گفته یکی از شاهدان راننده پس از عدم کنترل خودرو خود، با بوق ممتد جمع عزاداران را پراکنده کرد تا آسیب بیشتری به مردم وارد نشود.

براساس اظهارات راننده این جرثقیل که بلوک‌های سیمانی حمل می‌کرده است، در اولین سرعت‌گیر ورودی روستای طبس سبزوار متوجه خالی بودن ترمز می‌شود و با به صدا در آوردن بوق‌ ماشین سعی در اعلام خطر دارد ‌.

در میدانگاهی مسجد مجلس تعزیه برگزار بوده و به دلیل صدا بلندگوها مردم متوجه صدای بوق ماشین نشده‌اند، راننده در دور میدان شمس‌الدین به دلیل سرعت زیاد قادر به پیچیدن نبوده ولی کنترل ماشین را حفظ می‌کند و مسیر خالی بین جمعیت را طی مسیر کرده و با برخورد به دیوار غسالخانه روستا متوقف می‌شود.

بر اساس مشاهدات عینی از محل حادثه تمام مصدومین حادثه براثر برخورد بلوکها مصدوم شده‌اند و جرثقیل با هیچ کدام از عزاداران برخود مستقیم نداشته است.

تعداد دقیق مصدومین ۱۶ نفر بود که تعداد ۴ نفر به صورت سرپای مداوا و ترخیص شدند و بنا به شنیده ها، متاسفانه تعداد ۳ نفر در شرایط بدتری بسر می‌برند.

انتهای پیام/