وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اتمام و بهره برداری از پروژه راه آهن سبزوار به ۱۷۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش بصیرسبزوار، عباس آخوندی در سفر به سبزوار و بازدید از چندین طرح در حال ساخت حوزه راه و شهرسازی در شهرستان با حضور در محل پروژه راه آهن اظهارداشت: بهره برداری از پروژه راه آهن سبزوار به ۱۷۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وزیر راه با بیان اینکه شرایط بودجه ای کشور در حال حاضرسخت است، تصریح کرد:متاسفانه این پروژه که از سال ۸۹ آغاز شده است تا سال ۹۵ فاقد اعتبار لازم در بودجه سالانه بوده و این امر سبب میشد که تا سال ۹۵ کار پروژه به صورت جدی ادامه پیدا نکند.

وی با بیان اینکه از سال ۹۵ به بعد اعتبار مناسبی برای این پروژه در نظر گرفته شده بیان داشت: خوشبختانه شاهد پیشرفت مناسبی در این پروژه بوده ایم.

آخوندی در ادامه با اشاره به اینکه درسال ۹۷ بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه تخصیص داده شده است تاکید کرد:درحال حاضر زیر سازی ۳۰ کیلومتر از این خط به پایان رسیده است.

وزیر راه با اشاره به پشتیبان بودن سبزوار برای سه استان دیگر در حوزه بازآفرینی شهری افزود: پروژه های مناسب و قابل قبولی در سبزوار در دست اقدام است.

 

آخوندی به وسعت بالای مناطق حاشیه ای در سبزوار و همچنین بافت های فرسوده و قدیمی در شهر اشاره و عنوان کرد: بیش از ۱۰۰پروژه بزرگ و کوچک در این حوزه نیز در دست اجرا است که با اتمام آنها خدمات مناسبی را به این مناطق ارائه خواهیم کرد.

 

 

انتهای پیام/