یادوراه شهدای مدافع حرم و عملیات مرصاد در سبزوار برگزار شد.