از اولین فرهنگ‌نامه مصوّر تشییع شهدا در کشور رونمایی شد