رئیس اداره ثبت و احوال سبزوار با بیان اینکه پارسال 6 هزار و 805 تولد در سبزوار به ثبت رسیده، افزود: از این تعداد سه هزار و 507 نوزاد پسر و سه هزار و 298 مورد نیز دختر بودند.

سعید ابهری، با بیان اینکه پارسال ۶ هزار و ۸۰۵ تولد در سبزوار به ثبت رسیده، افزود: از این تعداد سه هزار و ۵۰۷ نوزاد پسر و سه هزار و ۲۹۸ مورد نیز دختر بودند.

وی ادامه داد: ابوالفضل، امیرعلی، محمدعلی و امیرحسین برای پسران و فاطمه، زهرا، حلما، یسنا و فاطمه زهرا برای دختران بیشترین نامهایی است که سبزواری ها برای فرزندان خود انتخاب کردند.

رئیس ثبت احوال سبزوار گفت: همچنین پارسال سه هزار و ۳۲۲ فقره ازدواج در سبزوار ثبت شد که این رقم در سال پیش از آن، سه هزار و ۷۲۶ مورد بود که این بیانگر کاهش ۱۰٫۶ درصدی ثبت ازدواج در این شهرستان است.

ابهری اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۲۸۷ مورد وفات در این شهرستان به ثبت رسید که یک هزارو ۲۶۶ نفر آنها را مردان تشکیل می دهند.