رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوا رگفت: درصد اهدا عضو در سبزوار دو برابر میانگین کشوری است.

به گزارش بصیرسبزوار،علیرضا مسلم در مراسم درختکاری به یاد فرشتگان ماندگار اهدا عضو با بیان اینکه به ازای هر یک میلیون نفر از افراد مرگ مغزی شده ۱۱نفر اهدا عضو انجام می شود اظهار داشت: رقم ثبت شده در اعدا عضو از متوفیان مرگ مغزی ۲۱نفر در سبزوار ثبت شده که دو برابر میانگین کشور است.

 

وی با اشاره به اینکه تا کنون ۸۵ نفر در سبزوار پس از مرگ مغزی و با رضایت خانواده اعضا خود را اهدا کرده اند ادامه داد: این تعداد اهدا عضو سبب بازگشت به زندگی ۳۱۲بیمار شده و جانی دوباره به آنها بخشیده است.

 

مسلم به افزایش ۴۵درصدی میزان اعدا عضو در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبرداد و افزود: از ابتدای سال تا کنون ۱۰مورد مرگ مغزی در سبزوار منجر به اهدا عضو به دیگران شده است.

 

رئیس داشنگاه علوم پزشکی سبزوار با اشاره به اینکه مهم ترین عوامل مرگ مغزی در کشور ما سقوط از ارتفاع تصادفات بوده که بیش از ۵۰درصد از این افراد قابلیت اهدا عضو را دارند ادامه داد: به صورت میانگین در کشور ما سالانه ۸هزار نفر دچار مرگ مغزی می شوند.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه روزانه در کشور ما ۱۰نفر به علت نرسیدن عضو اهدایی جان خود را از دست می دهند عنوان کرد: این درحالی است که تنها ۲۰درصد از افرادی که قابلیت اهدا عضو پس از مرگ مغزی را دراند در این چرخه قرار می گیرند.

 

انتهای پیام/