شاید رئیس اداره ارشاد را بتوان از کم کار ترین و پرحاشیه ترین مدیران چندوقت اخیر در سبزوار نام برد مدیری که همیشه سعی کرده اصحاب رسانه را فرزندان ناخلف اداره ارشاد دانسته و یا آنها افراد حاشیه ساز در برابر مسئولین معرفی کند.

به گزارش بصیرسبزوار،شاید رئیس اداره ارشاد را بتوان از کم کار ترین و پرحاشیه ترین مدیران چندوقت اخیر در سبزوار نام برد مدیری که همیشه سعی کرده اصحاب رسانه را فرزندان ناخلف اداره ارشاد دانسته و یا آنها افراد حاشیه ساز در برابر مسئولین معرفی کند.

 

اما با نگاهی به اقدامات علی آبادی به عنوان رئیس اداره ارشاد می توان ردپای حاشیه سازی را در رفتار اومشاهده کرد ؛این بار این حاشیه سازی در برابر امام جمعه و دادستان به وقوع پیوسته و آنها را به بهانه جویی برای لغو کنسرت متهم کرده است.

 

داستان از این جا آغاز میشود که در حدود ۲ ماه گذشته شورای فرهنگ عمومی شهرستان در راستای برگزاری بی حاشیه و درچهارچوب ظوابط برای برنامه های هنری و کنسرت مصوبه ای را با چند بند به تصویب می رساند تا از این پس برای برگزاری کنسرت ها برنامه ای مدون و بدون حاشیه وجود داشته باشد.

 

عدم فروش اینترنتی بلیط ها یکی از بندهای این مصوبه است که رئیس اداره ارشاد به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان و متولی برگزاری برنامه های هنری هم با حضور درجلسه در جریان این مصوبه قرار میگیرد.

 

اما پس از این اتفاقات رئیس  اداره ارشاد با زیر پاگذاشتن این مصوبات اقدام به ارائه مجوزبرای برگزاری کنسرت کرده و دقیقا شیوه فروش بلیط را به صورت اینترنتی عنوان میکند که پس از این اقدام لغو کنسرت از سوی مراجع ذی صلاح اعلام میشود.

 

موضوع از جایی جالب میشود که علی آبادی در اقدامی پیش دستانه ژست مظلوم نمایی به خود گرفته و در مصاحبه ای بدون اشاره به دلیل لغو کنسرت  سعی می کند تا امام جمعه و دادستان را به عنوان افرادی که برای لغو کنسرت به دنبال بهانه بوده اند معرفی کند.

 

این مظلوم نمایی و گل آلود کردن آب همچنین باعث می شود تا رسانه های ضد انقلاب که هرلحظه به دنبال فرصتی برای سواستفاده هستند ماهی خود را صید  کرده و باز هم بر طبل لغو کنسرت در سبزوار بکوبند.