مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: بیش از 9هزار هکتار از زمین های زراعی شهرستان سبزوار به سیستم های آبیاری تحت فشار و کم فشار مجهز شده اند.

منصور برغمدی در گفت و گو با بصیرسبزوار با اشاره به خشکسالی های اخیر و لزوم استفاده بهینه از منابع آبی موجود اظهارداشت: استفاده از سیستم های نوین آبیاری نظیر آبیاری های تحت فشار و کم فشار یکی از بهترین راهکارهای موجود است که دولت نیز توجه ویژه ای به این موضوع دارد.

 

وی با بیان اینکه ۲۰۱ پروژه آبیاری در سبزوار اقدام شده است ادامه داد: از این تعداد پروژه ها ۷۳ مورد در دست مطالعات ۱۷ مورد در مرحله تقشه برداری ۲۵ پروزه آماده تامین اعتبار و باقی پروژه ها در مراحل قرارداد صندوق و طراحی است.

 

برغمدی در ادامه با اشاره به اینکه کشت های گلخانه ای باید در شهرستان توسعه یابد تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و همچنین لزوم مصرف بهینه می توان از کشت های گلخانه ای به عنوان شیوه ای متناسب با مناطق کم آب و در خصوص بیشتر محصولات استفاده کرد.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار ادامه داد: مصرف آب در روش کشت گلخانه ای ۲۰برابر کمتر از روش های سنتی بوده و در این روش علاوه بر مصرف بهینه از منابع آبی کنترل بیماری ها نیز راحت تر امکان پذیر است.

 

برغمدی همچنین به استفاده از مزیت های منطقه ای در انتخاب نوع محصولات مورد کشت اشاره کردو افزود: سبزوار و مناطق اطراف مزیت نسبی بسیار خوبی در خصوص کشت گیاهان دارویی داشته که باید مورد توجه ویزه قرار گیرند.

 

انتهای پیام/