رئیس اداره گردشگری و میراث فرهنگی سبزوار گفت: برای معرفی جاذبه های گردشگری در سبزوار هیچ پایگاهی مشخص نشده است.

به گزارش بصیرسبزوار محمود سلیمانی در جلسه خدمات سفر در آستانه نوروز و آغاز سفر ها با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ پایگاهی برای معرفی جاذبه های گردشگری در سبزوار وجود ندارد ادامه داد: متاسفانه جاذبه های گردشگری و ابنیه تاریخی سبزوار مورد غفلت قرار گرفته اند.

 

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته مکانی در محدوده پلیس را و در وردی شهر به عنوان پایگاه معرفی و راهنمای مسافرین برپا می شده است که به هیچ عنوان جایگاه مناسبی برای این کار نیست تصریح کرد: سبزوار به عنوان شهری که در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است دارای فضایی است که علاوه بر تاریخی بودن خود مکان نیز از قدیم به عنوان مکان یاب و راهنما مسافرین استفاده می شده است.

 

سلیمانی با بیان اینکه منار خسروجرد به عنوان بلندترین سازه آجری خراسان رضوی است که در گذشته به لحاظ ماهیتی راهنمای گردشگران بوده است تاکید کرد: متاسفانه ما این مکان را که به لحاظ ماهیتی برای این اقدام ایجاد شده را به دست فراموشی سپرده ایم.

 

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری سبزوار در اداه به نبود بازرای برای عرضه صنایع دستی و بومی سبزوار اشاره کرد و افزود: از دیگر کمبودها در عرصه جذب گردشگر و اقتصادی گردشگری نبود این بازار است تا بتواند تولید ۱۵ نوع صنایع دستی و سنتی خود را به دیگر شهرستانها عرضه کند.

 

سبزوار به عنوان شهر ورودی استان خراسان رضوی در مسیر بیش از ۲۰میلیون زائر است که متاسفانه تا کنون از این ظرفیت به شکل مناسبی استفاده نشده است.

انتهای پیام/