چند روز گذشته کانال خبری شهرداری خبر و عکسی را مبنی بر نام گذاری کمربند جنوب حد فاصل میدان سربداران تا کابل خودرو به نام آیت‌الله‌العظمی سید عبدالاعلی سبزواری منتشر کرد این اقدام شهرداری در آستانه سال نو در همین حد که نیم نگاهی و گوشه چشمی به یادآوری مفاخر شهر در ورودی سبزوار به عنوان محل تردد بیست میلیون زائر و مسافردر خور تقدیر بود.

 

به گزارش بصیر سبزوار، چند روز گذشته کانال خبری شهرداری خبر و عکسی را مبنی بر نام گذاری کمربند جنوب حد فاصل میدان سربداران تا کابل خودرو به نام آیت‌الله‌العظمی سید عبدالاعلی سبزواری منتشر کرد این اقدام شهرداری در آستانه سال نو در همین حد که نیم نگاهی و گوشه چشمی به یادآوری مفاخر شهر در ورودی سبزوار به عنوان محل تردد بیست میلیون زائر و مسافردر خور تقدیر بود.

اما صبح امروز این تابلو از طرف اداره راهداری و نگداری راه سبزوار از پایه بریده شده و بدون اطلاع دادن به شهرداری در محل رها شده است.

محمد اختریان مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار در تشریح وقایع پیش آمده گفت: اداره راهداری و نگهداری راه بریدن تابلو ها را شبانه و بدون اطلاع به شهرداری انجام داده است و این تابلو را که نام یکی از بزرگترین مراجع جهان تشیع برآن نقش بسته به زمین افکنده است.

وی ادامه داد: ماموران شهرداری به صورت اتفاقی و زمانی که تابلو ها از پایه بریده شده بودند متوجه اقدام اداره راه شده اند که در تماس با اداره راه در خصوص مطلع شدن از چگونگی ماجرا با دلیلی عجیب تر از خود اقدام مواجه می شوند.

رئیس اداره راهداری دلیل این کار را اشتباه در نام گذاری کمربند جنوبی شهر به نام بزرگراه دانسته و عنوان کرده است : به این علت که نمی توان به کمربندی سبزوار نام بزرگراه اطلاق کرد و بر تابلو نصب شده این کمربند به عنوان بزرگراه معرفی شده است تابلو را از پایه بریده اند.

حال چند سوال از اداره راه و شهرسازی سبزوار می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند ؛ آیا نمی توان قبل از بریدن پایه این تابلو و رها کردن آن با شهرداری در خصوص تصحیح نام گذاری هماهنگی کرد؟

آیا قطع کردن و رها کردن تابلویی که جزو اعمال عمومی و بیت المال محسوب شده و منقش به نام جلاله الله چیزی جز خسارت زدن به این اموال و بی احترامی به نام جلاله الله و شکستن حرمت حضرت آیت الله سیدعبدالعلی سبزواری نصیب این اداره می کند.

در صورتی که مشکل تنها اشتباه در نام گذاری کمربند به عنوان بزرگراه است آیا این امکان وجود نداشت که با هماهنگی مسئولین شهرداری این اشتباه در همان مکان تصحیح شود؟

در جایی که به راحتی می توان با یک تماس و هماهنگی با شهرداری چنین جریانی را مدیریت کرده و در بر مسیر صحیح اداری گام برداشت اداره راهداری سبزوار مسیر تقابل را در پیش گرفته و قدرت اره های آهن بر را به رخ مردم کشیده است.

 

انتهای پیام/