همزمان با سراسر کشور در روز پیروزی انقلاب اسلامی22بهمن تماشایی با حضور حماسی مردم در سبزوارخلق شد.