مدیر کل بهزیستی استان خراسان رضوی گفت: 94 مرکز در استان بیش از 1900کودک و نوجوان بی سرپرست را نگهداری می کنند.

به گزارش بصیرسبزوار،حمید رضا پوریوسف  در مراسم افتتاح دو مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در سبزوار با بیان اینکه ۹۴ مرکز خیریه دولتی و غیر دولتی اقدام به نگهداری و مراقبت از یک هزار و ۹۰۰کودک و نوجوان بی سرپرست می کنند اظهار داشت: این اقدامات در راستای حمایت و دور کردن کودکان از آسیب های اجتماعی است که به علت نبود سرپرست و یا بد سرپرستی کودکان را تهدید می کند.

 

وی با اشاره به پدیده و معضلی به نام کودکان کار تصریح کرد: با اقداماتی که از ابتدای سال تا کنون انجام شده است بیش از ۶۰۰کودک کار در سطح استان شناسایی و برای نگهداری به مراکز معرفی شده اند.

 

پور یوسف همچنین در خصوص تعهد این سازمان در خصوص ایجاد اشتغال برای معلولین ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون ۷۰۰میلیارد ریال انواع وام های اشتغال به مددجویان پرداخت شده است که معادل ۷۵درصد از تعهد ایجاد اشتغال سازمان در استان  است.

 

وی با اشاره به نگهداری از ۲۲۰نوزاد در مرکز شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) در مرکز استان و در خصوص ایجاد اینگونه مراکز در سطح استان اعلام کرد: سیاست سازمان بر ایجاد مراکز شیرحواگاه در سایر شهرهای استان تمرکز نیافته است.

 

مرضیه کسرائی رئیس اداره بهزیستی سبزوار نیز در این مراسم با بیان اینکه ۹خانه کودک و نوجوان در سبزوار فعالیت دارند بیانکرد: ۱۸۰کودک و نوجوان در بازه سنی ۳تا ۱۸سال  در این مراکز نگهداری می شوند.

 

وی با اشاره به اینکه تاکید سازمان بر نگهداری و مراقبت از کودکان در محیط خانواده است تصریح کرد: نگهداری کودکان در این مراکز تنها بسته به شرایطی است که ادامه روند زندگی با خانواده سبب ایجاد آسیب های اجتماعی برای کودک شود.

 

انتهای پیام/