معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: سالانه یک میلیون و 400هزار نفر در مراکز فنی و حرفه ای کشور آموزش می بینند.

به گزارش بصیرسبزوارعلی موسوی روز چهارشنبه در نشست کارگاه آموزشی در سبزوار  با اشاره به آموزش یک میلیون و ۴۰۰هزار نفر از هنرجویان اظهارداشت: حدود ۸۰۰هزار نفر از این هنرجویان با کمک های دولتی و به صورت رایگان تحت آموزش قرار گرفته و ۶۰۰هزار نفر دیگر از طریق پرداخت شهریه آموزش های لازم برای ایجاد شغل را کسب می کنند.

 

وی با اشاره به اینکه آموزش های فنی خرفه ای سبب ایجاد باز شدن مسیر اشتغال برای جوانان در کشور می شود ادامه داد: برمبنای آمارها سالانه در حدود ۳۰درصد از افراد آموزش دیده جذب بازار کار شده اند.

 

موسوی در ادامه به اجرای طرح تکاپو با هدف توسعه اشتغال روستایی اشاره کرد و افزود: در این طرح با اولویت قرار دادن مزیت های سرمایه گذاری ها سازمان فنی و حرفهای اقدام به ارائه آموزش می کند.

 

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور علی رغم اینکه متولی ایجاد شغل در کشور نبوده اما با ارائه آموزش و آماده کردن افزاد نقش مهمی در تامین نیروی کار دستگاههای مختلف کشور دارد.

 

وی به انعقاد تفاهم نامه با ۷۰دستگاه اجرایی در کشور اشاره کردو افزود: بر اساس این تفاهم نامه در حدود ۱۷۰هزار نفر به صورت رایگان و براساس نیاز دستگاه ها آموزش ها لازم را فرا گرفته اند.

 

انتهای پیام/