مدیر اداره حقوقی شهرداری سبزوار گفت: با تلاش مدیریت حقوقی و املاک شهرداری، از تضییع ۱۶ میلیارد تومانی حقوق بیت المال جلوگیری شد.

به گزارش بصیرسبزوار عباس معصومی صدر در جمع خبرنگاران  با تاکید بر اینکه حفظ حقوق بیت المال یکی از شاخصه های اصلی شهرداری است اظهارداشت: خوشبختانه در سال اقتصاد مقاومتی با حمایت شهردار و اعضای محترم شورای شهر و تلاش مجموعه مدیران شهرداری به موفقیت های خوبی در این زمینه رسیده ایم.

وی با اشاره به حساسیت ایجاد شده در خصوص پروندهای کیفری شهرداری  افزود: ب با برگزاری جلسات کارشناسی و دقیق تیم شهرداری در خصوص دو پرونده کیفری، از تضییع بیت المال به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان جلوگیری شد.

معصومی در خصوص پرونده ۱۳ و نیم میلیارد تومانی به توضیحاتی در این رابطه پرداخت و اظهار کرد: این پرونده از سال ۹۲ در جریان بوده و به علت عدم دسترسی اسناد و مدارک معتبر مورد نیاز شهرداری به مبلغ مذکور محکوم می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده با دستور شهردار  تاکید بر رسیدگی دقیق موضوع و با تلاش مجدانه از دادستان  اسنادی موجود مبنی بر توافقات در این زمینه کشف شد و جلساتی با خواهان پرونده انجام شد که پس از ارائه مستندات توسط شهرداری خواهان مدارک را تایید و رضایت خود را اعلام نمود.

معصومی صدر در ادامه با بیان اینکه  این پرونده در خصوص خیابان های اصلی، معابر و بلوارهای شهر بود تصریح کرد: خوشبختانه در این پرونده  با مالکین توافق شده  و امید می رود با توجه به اعلام رضایت خواهان در این پرونده رای مذکور در مراجع محترم قضایی مختوم اعلام گردد.

معصومی در خصوص پرونده ۲ و نیم میلیارد تومانی نیز بیان کرد: این پرونده متعلق به سال ۹۳ و اراضی جنوب شهر بود که علیرغم دفاعیات لازم در مرحله بدوی شهرداری محکوم به پرداخت این مبلغ می شود.

وی بیان کرد: با توجه به حفظ بیت المال و نظارت و رسیدگی به پرونده های حقوقی جهت جلوگیری از تضییع آن مدیریت حقوقی در مهلت مقرر، به رای اعتراض نمود که خوشبختانه هفته گذشته رای مذکور به دلیل ایراداتی که در یکی از شعب دیوان عالی کشور نقض و پرونده ارجاع شد.

 

انتهای پیام/