مدیرکل دفتر ارتقا سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور نه دهم پرستار در کشور وجود دارد.

به گزارش بصیرسبزوار احمد نجاتیان در همایش بزرگداشت مقام پرستار در سبزوار با اشاره به کمبود پرستار در کشور اظهارداشت: میانگین حضور پرستار در کشور به ازای هر تخت بیمارستانی نه دهم الی یک پرستار است و این در حالی است که میانگین  این رقم در دنیا ۱/۸پرستار به ازای هر تخت است.

 

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های وزارت بهداشت توسعه بخش مراقبت در متزل است تصریح کرد: با توسعه این طرح بیمارانی که امکان خروج از بیمارستان را دارند می تواند تحت مراقبت یک پرستار در منزل خدمات تخصصی را با کیفیت بهتری دریافت کنند.

 

نجاتیان در ادامه به بحث معوقات پرستاران اشاره کردو افزود: پس از طرح تحول سلامت وزارت بهداشت به تعهدات خود عمل کرد و متاسفانه شرکای بیمه ای این وزارت بدون عمل به تعهدات باعث شده اند که در حال حاضر بیمارستان ها طلبکاری های هنگفتی را از این شرکت ها داشته باشند که امیدواریم تا پایان سال این معوقات از سوی شرکت ها بیمه گر پرداخت شود.

 

 

مدیرکل دفتر ارتقا سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ایجاد نقش های تخصصی در حوزه پرستاری کی از اولویت های وزارت بهداشت است تشریح کرد: به طور مثال پرستاران بعد از دوره های مختلف می توانند اقدام یک پزشک عمومی را برای بیمار انجام دهند نیازی نیست که یک بیمار برای هر بار کنترل قند خون و یا فشار به پزشک مراجعه کند.

 

وی به ایجاد مراکز جامع مراقبت های پرستاری در کشور اشاره کرد و افزود: دراین طرح بیماران بعد از گذراندن دوره حاد بیماری بستری شده و خدمات مربوط به مراقبت ها را به صورت ویژه از پرستاران دریافت می کنند.

 

انتهای پیام/