رئیس اداره ارشاد سبزوار از انتخاب سبزوار بعنوان نامزد چهارمین دوره پایتخت کتاب ایران خبرداد.

به گزارش بصیرسبزوار محمد علی آبادی در جمع خبرنگاران بیان اینکه سبزوار به عنوان نامزد پایتخت کتاب انتخاب شده است اظهارداشت: با فعالیت های مختلف ارگان ها سبزوا رد رحوزه کتاب و فعال کردن باشگاه های کتاب خوانی سبزوار برای چهارمین دوره انتخاب پایتختی کتاب به عنوان نامزد برگزیده شده است.

 

وی با بیان اینکه ۱۵۰شهر در رقابت کسب عنوان پایتختی اثار خود را به دبیرخانه مرکزی تهران ارسال کرده اند تصریح کرد: رویداد انتخاب یک شهر به عنوان پایتخت کتاب کشور علاوه بر اینکه اعتبار فرهنگی بالایی برای یک شهر دارد سبب می شود تا توجه حوزه های دیگر کتاب به شهر ایتخت جلب شود.

 

 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه کسب عنوان نامزدی پایتخت کتاب در کشور بدون حمایت  امام جمعه محترم ، فرماندار، شهردار، اعضای محترم شورای شهر  رسانه ها و فعالان حوزه فرهنگی میسر نمی شد تاکید کرد: برای رسیدن به این عنوان نیاز دستگاههای مرتبط باید مانند گذشته با یکدیگر همانگ بوده و با هم افزایی در این راه گام بردارند.

 

علی ابادی با اشاره هب اینکه سبزوار در حال حاضر به عنوان نامزد پایتختی انتخاب شده و برای انتخاب نهایی باید محکم تر گام برداریم تاکید کرد: ارائه برنامه های نهایی برای انتخاب سبزوار به عنوان پایتخت کتاب کشور در جلسه ۱۵ بهمن ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد در تهران انجام خواهد شد.

 

 

انتهای پیام/