تورم قوانین جزایی در کشور سبب شده تا آمار ورودی پرونده ها به محاکم قضایی بسیار بیشتر از ظرفیت دستگاه قضا باشد.

به گزارش بصیرسبزوار،سید محمد حسینی در مراسم تودیع و معارفه رئیس زندان سبزوار با بیان اینکه بیشتر دستگاههای اجرایی در کشور به نحوی سعی کرده اند از مجلس قانونی مبنی بر جرم شناخته شد تخلفات گرفته و جنبه کیفری به این نوع تخلفات دهند اظهارداشت: این روند سبب شده است تا برای کوچکترین تخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده و افزایش تعداد پرونده ها به محاکم و اطاله دادرسی ها را در پی داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه کاهش عناوین مجرمانه و همچنین جرم زدایی در سیاست های کلی نظام به صراحت بر آن تاکید شده و دستگاهها باید به این موضوع به صورت ویژه توجه کنندادامه داد: ضرورتی ندارند که برای هرکاری عنوان مجرمانه ای تعریف کرده و از این طریق افراد را به دادگاهها ارجاع دهیم.

 

حسینی با بیان اینکه در ده ماه نخست امسال بیش از یک هزار و ۲۲۰فقره پرونده در خصوص تخلفات رانندگی به دادگستری سبزوار ارجاع شده که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت ادامه داد: هیچ توجیهی وجود ندارد که برای تخلفات رانندگی هم وقت دادگاه و ارباب رجوع گرفته شود.

 

وی ادامه داد: تنها حذف همین تعداد پرونده می تواند در حدو یک دهم از زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهد.

 

رئیس دادگستری سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه کاهش این عناوین مجرمانه نیازمند ارائه طرحی به مجلس و تصویب در قوه مقننه کشور است ادامه داد: نیاز است که نمایندگان در این خصوص به کمک دستگاه قضا امده و اقدامات عاجلی را انجام دهند.

 

انتهای پیام/