رئیس سازمان مدیریت پسماند سبزوار گفت: در ۱۰ماه گذشته سال جاری، ۴۰درصد سطح شهر را تحت پوشش طرح تفکیک زباله قرار گرفته است.

به گزارش بصیرسبزوار،مجید معنوی زاده درجمع خبرنگاران با بیان اینکه تا کنون ۴۰دردصد از شپمناطق شهری سبزوار تحت پوشش طرح تفکیک زباله قرار گرفته است اظهادراشت:اجرای طرح تفکیک زباله  از سال ۹۳ به صورت جدی و تاثیر گذار در زمینه کاهشتولید  زباله و فرهنگ تفکیک زباله فعالیت ها آغاز شده که این امر باعث کاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه های ملی ،کاهش آلودگی ها و سود اقتصادی است.

 

وی با بیان اینکه  درشبانه روز ۱۵۰تن زباله در سبزوار تولید می شود تصریح کرد: بر ساس این آمار سرانه تولید زباله برای عر فرد در سبزوار ۶۳۰گرم است و ،که ازاین مقدار ۷۵درصد زباله پسماند آلی و ۲۵درصد پسماند خشک است.

رئیس سازمان مدیریت پسماند سبزوار در خصوص اخذ هزینه جمع آوری زباله در سبزوار تصریح کرد: هزینه جمع اوری زباله برای هر خانواده  خانواده شهری ۱۸۰الی ۲۰۰هزارتومان میباشد که یک سوم از این مبلغ در قبوض عوارض پسماند اخذ می گردد.

معنوی زاده د رادامه به هزینه های جمع اوری،تفکیک و دفن بهداشتی زباله اشاره کرد و افزود: درسال جاری در هر ماه یک میلیارد تومان در بخش پسماند و تنظیف شهری توسط شهرداری هزینه میشود.

وی در پایان با اشاره به بحث فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله عنوان کرد: تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه فناوری های نوین و باکادری مجرب انجام میگردد که بامراجعه به منازل مسکونی ومراکز آموزشی، آموزش های لازم در خصوص تفکیک زباله،زمان خروج زباله و‌نحوه تفکیک زباله داده میشود.

 

انتهای پیام