امام جمعه سبزوار گفت: نباید دانشگاه را جولانگاه یک جریان سیاسی خاص کرد و حریان دیگر را محکوم کنیم.

به گزارش بصیر سبزوار،حجت الاسلام غلامرضا مقیسه در مراسم تودیع ومعارفه رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه دانشگاه باید محیطی برای تضارب آرا بوده وبذر وحدت در انجا کاشته شود اظهارداشت:نباید دانشگاه را جولانگاه یک جریان سیاسی خاص کرد و حریان دیگر را محکوم کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه استفاده از نیروهای ایثار گر  وارزشی نبایدداز نظر دور بماند ادامه داد: این نیروها در مواقع مواجهه با خطر ودر سخت ترین شرایط به داد نظام وکشور رسیده اند و نباید شرایط را به گونه ای رقم زد که این افراد در شرایط آسایش فراموش شوند.

 

محمد جواد حداد نیا رئیس پیشین دانشگاه در این نرتسم با بیان اینکه در دوران ۴ساله تصدی ریاست نوفق به ایجاد برنانه راهبری ۵ساله و چشم انداز ۱۰ ساله برای دانشگاه شده ایم ادامه داد: گزارش های موجود در این برنامه ما را از ارائه هرگونه گزارشی بی نیاز می کند.

 

وی با بیان اینکه کوتاه کردن دیوار های دانشگاه اولویت اصلی ما در دوران ریاست بود تصریح کرد:ایجاد مراکز رشد وفناور وافزایش حجم پروژه های برون سپاری از ۱۹۰ میلیون تومان به ۲میلیارد تومان نشان از تحقق این وعده دارد.

 

حداد نیا در ادامه به قرار گرفتن دانشگاه حکیم در بین ۷ دانشگاه برتر در ارتباطات بین المللی اشاره کرد وادامه داد: قرارگرفتن دانشگاه حکیم دربین ۲۵ دانشگاه معین کشور از دیگر دستاوردهای ۴ساله مدیریت بوده است.

 

انتهای پیام/