مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت: 39درصد از اشتغال های صنعتی استان خراسان در شهرک های صنعتی در جریان است.

به گزارش بصیرسبزوار،مسعود مهدی زاده در جمع خبرنگارارن با بیان اینکه شهرک های صنعتی نقش پررنگی در ایجاد اشتغال های صنعتی در کشور را برعهده دارند اظهارداشت: در حال حاضر ۳۹درصد از اشتغال استان خراسان در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی این استان ایجاد شده است.

 

وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات انجام گرفته در استان خراسان ۴۵ناحیه و شهرک صنعتی وجود دارد ادامه داد: در حال حاضر ۳۸ شهرک صنعتی استان فعال یوده و در چرخه صنعتی کشور حضور داشته و اقدام به تولید محصولات مختلف می کنند.

 

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به نقش مهم نواحی صنعتی در حوزه جذب سرمایه ها و سرمایه گذاران از نقاط مختلف اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۲رصد از سرمایه گذاری های صنعتی در حوزه صنعت استان در شهرک های صنعتی متمرکز شده است.

 

مهدی زاده همچنین با بیان اینکه بهره برداری از هر واحد صنعتی می تواند گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی شود تاکید کرد: از ابتدای سال تا کنون با ارائه تسهیلات مختلف صنعتی ۷۴ واحد صنعتی و تولید رد شهرک های صنعتی استان خراسان به بره برداری رسیده اند.

 

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون منشکل ۵۶واحد صنعتی راکد در استان مرتفع شده و به چرخه تولید بازگشته اند ادامه داد: ۱۰دردصد از ظرفیت استان به صورت تعطیل هستند که اینت رقم در مقایسه با امار کشوری نشاناز فعال بودن صنعت استان خراسان نسبت به دیگر مناطق کشور دارد.

 

انتهای پیام/