رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: بالاترین آمار جرائم در استان به دلیل مشکلات بیکاری و اقتصادی مربوط به سرقت است.

حجت الاسلام علی مظفری در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه بیشترین پروندها در خصوص جرائم مربوط به سرقت در استان تشکیل می شود اظهارداشت: مشکلات نظیر بیکاری و مسائل اقتصادی سبب افزایش این تعداد پرونده د رمحاکم قضائی شده است.

 

وی با اشاره به اینکه با توجه به قرار گیری در فصل پایانی سال و بر اساس آمار هایی که تا کنون به دست آمده است در حدود یک میلیون پرونده از ابتدای سال به دادگستری های استان وارد شده است تصریح کرد: براساس میانگین های آماری سالانه در حدود یک میلیون و پانصد هزار پرونده به دادگستری وارد می شود که در سه سال گذشته این روند سالانه ۵۰تا ۶۰هزار پرونده کاهش داشته است.

 

رئیس دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به کاهش زمان رسیدیگی به پرونده ها در استان تاکید کرد: با اضاقه شدن شعبات مختلف و افزایش تعداد قضات زمان رسیدگی به یک پرونده که بعضا به ۸ماه نیز می رسید به دوماه کاهش پیدا کرده است.

 

مظفری همچنین به کاهش مدت زمان توقف پرونده در یک بخش نیز اشاه کرد و فزود: خوشبختانه افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها سبب شده است تا پرونده ها مدت زمان کم تری را در یک بخش بمانند.

 

وی در ادامه با بیان اینکه مهم ترین پرونده ها مربوط به جرائم خشن و قتل و سرقتهای مسلحانه است تاکید کرد: در خصوص این نوع جرائم با کاهش ۶۰درصدی جرم در سطح جامعه رو برو بوده ایم.

 

مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی همچنین در خصوص مسائل مربوط به موسسات مالی غیر مجاز در سطح استان تصریح کرد: بخش اعظمی از این پرونده حل و فصل شده و در باقی مانده نیز دولت با فروش اموال این موسسات در حال پرداخت مطالبات مردمی است.

 

انتهای پیام/