فرمانده گروه 47مهندسی سلمان گفت: حماسه نهم دی ماه برای دشمنان و سران فتنه مایه عبرت شد.

سردار محمد رضا داج لری در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه حماسه نهم دی ماه سال ۸۸ برای دشمنان خارجی و برخی تفاله های وابسته به آنها در کشور درس عبرت شد: اظهارداشت: دشمنان قسم خورده انقلاب با استفاده از بهانه تقلب سعی در برهم زدن امنیت کشور و رسیدن به اهداف خود داشتند که بصیرت مثال زدنی مردم با حضوردر نهم دی ماه خط بطلانی برادعاهای آنها شد.

 

وی با بیان اینکه وی با اشاره به اینکه دشمن همواره در صدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است تصریح کرد: این انقلاب از روز ابتدایی تا کنون فتنه های زیادی را پشت سر گذاشته و مردم باید با حفظ هوشیاری در برابر فتنه های آینده دشمنان آمادگی لازم را داشته باشند.

 

داج لری در ادامه به آنچه در فتنه ۸۸مشاهده کردیم نفوذ جریان استکباری در برخی از خواص و بدنه حاکمیت بود تاکید کرد: این افراد با استفاده از کلید واژه تقلب استارت کار را برای انجام اقدامات بعدی خود زدند.

 

 

فرمانده گروه ۴۷ مهندسی سلمان به حمایت و هدایت کشورهایی نظیر امریکا انگلیس و اسرائیل از سران فتنه و فتنه گران اشاره کرد و افزود: این افراد با خیال خامی که در سر داشتن در فکر براندازی نظامی بودند که قدرت خود را از مردم گرفته است بودند.

 

 

وی با اشاره به اینکه ته مانده فتنه گران با هدایت غربی ها هیچ گاه دست از توطئه برنمی دارند ادامه داد: در حال حاضر این افراد برای نا امن کردن فضا تحریک به نافرمانی مدنی در جامعه می کنند که جلوگیری از این اقدامات هوشیاری ملت را می طلبد.

 

انتهای پیام/