کارشناس مسائل سیاسی گفت: متاسفانه برخی می خواهد با شبهه افکنی اقدامات مدافعین حرم در دفاع را زیر سوال ببرند.

به گزارش بصیرسبزوار، علی اکبر رائفی پور در مراسم اربعین ششمین شهید مدافع حرم با بیان اینکه سوریه به همت قدرت و تدبیر نیروهای مدافع حرم پا برجا ماند ادامه داد: هدف آمریکا و ایادی آن به دنبال تجزیه سوریه به چند کشور کوچک بود.

 

وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر تا نزدیکی مرزهای رزیم اشتغالگر قدس رسیده است ادامه داد: اسرائیل خطر ایران را در کنار خود احساس کرده و سعی دارد تا با ایجاد نا امنی در داخل کشور ا زاین خطر برای خود بکاهد.

 

وی با اشاره به برخی انتقادات در خصوص بودجه نظامی کشور تصریح کرد:بودجه دفاعی کشور ما  بسیار کم تر است از بودجه نظامی کشورهای کوچک همسایه و حاشیه خلیج فارس است و بیشتر آن نیز صرف هزینه های حقوق کارمندان می شود.

 

 

رائفی پور با بیان اینکه صنعت موشک سازی ما در راستای تامین امنیت کشور و افزایش قدرت دفاعی است تاکید کرد: ما بر اساس فتوای رهبری هیچ گاه دنیال دست یافتن به سلاح های کشتار جمعی نیستیم.

 

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه مبارزات مدافعیم حرم در کیلومتر ها دورتر از مرزه ای کشور باعث شد تا امنیت در داخل مرزها ایجاد شود تاکید کرد: هدف دشمن در راه انداختن جنگ های نیابتی دست یابی به ایران بود که با رشادت های نیروهای مدافع حرم به این هدف خود نرسید.

 

وی با بیان اینکه این اقدامات شهدای مدافع حرم در راستای ظهور امام زمان است عنوان کرد: ما باید با برقراری حکومت اسلامی مقتدر زمینه را برای ظهور امام زمان فراهم کنیم.

 

رائفی پور با بیان اینکه در حال حاضر ایجاد بحران های اجتماعی نقشه دشمن پس از شکست های متعد در زمینه نظامی است تصریح کرد: القای ناکارامدی د ربین جامعه  و بدبین ردن مردم نسبت به مسئولان راهکاری است که دشمن در پیش گرفته است.

 

شهید مهدی موحد نیا  ششمین شهید مدافع حرم سبزواری بود که چهل رو گذشته در دفاع از حرم ال الله به فیض شهادت رسید.

 

انتهای پیام/