معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 159هزار بی سواد در استان خراسان رضوی وجود دارد.

به گزارش بصیرسبزوار،مصطفی اسدی در مراسم تجلیل از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی غرب خراسان رضوی در سبزوار با بیان اینکه ۱۵۹ هزار نفر در استان خراسان رضوی وجود دارند که از نعمت سواد بی بهره بوده اند اظهارداشت: این تعدا افراد بی سوادی است که در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹سال قرار دارند.

 

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون ۵۳هزار و ۳۰۰ نفر از افراد فاقد سواد در دوره های سواد آوزی از جمله تحکیم و انتقال شرکت کرده اند تصریح کرد: معاونت نهضت سواد آموزی در استان خراسان رضوی جذب ۱۴هزار نفر در دوره سواد آموزی هفت هزار در دوره انقال و هفت هزار نفر در دوره تحکیم را هدف گذاری کرده است.

 

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه برای ریشه کنی بی سوادی نیازمند توسعه کمی و کیفی در مراکز موجود یادگیری سواد داریم تاکید کرد: تعداد مراکز یادگیری منطقه ای در حال حاضر ۷۴ پایگاه است که این رقم در سال گذشته ۳۷ مرکز بوده است.

 

اسدی در ادامه به آموزش ۲هزار و ۴۰۰نفر از اتباع خارجی در مراکز نهضت سواد آوزی استان اشاره کرد و افزود: استان خراسان با اموزش این تعداد از اتباع خارجی موفق به کسب رنبه برتر کشور از این لحاظ شده است.

 

 

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: ۲هزار نفر از آفراد آموزش دیده اتباع خارجی دارای مجوز اقامت بوده و ۴۰۰نفر دیگر نیز توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به این اداره معرفی شده اند.

 

 

انتهای پیام/