فرمانده ناحیه مقاومت سپاه سبزوار گفت: مطالبه گری و استقلال مهم تریم ویژگی برای تشکل های دانشجویی است.

به گزارش بصیر سبزوار امین اله مظلوم در مراسم معارفه مدیر بسیج دانشجویی سبزوار با بیان اینکه مطالبه گری آرمانخواهی و نقادی از ویژگی های یک دانشجو است اظهارداشت: تشکیل سازمان بسیج دانشجویی تدبیر حضرت امام خمینی (ره) برای مقابله با نفوذ سر سپردگان غرب در دانشگاه بود.

 

وی با اشاره به اینکه اگر تشکل ها دانشجویی به گروهها و اهداف سیاسی وابسته شوند دیگر از استقلال در بین آنها خبری نخواهد بود تصریح کرد: سر سپردگی و جانبداری از یک جناح خاص سیاسی سبب می شود تا نقد دانشجو اثر گذار نبوده و آرمان خواهی در بین آنها از بین برود.

 

مظلوم در ادامه با بیان اینکه فضای سیاسی درون دانشگاه با سیاسی کاری های بیرون از این فضا متفاوت است تاکید کرد: در این فضا تشکل های سیاسی مخالف باید در فضایی تعاملی با تعامل و با ادب به نقد یکدیگر پرداخته و از توهین و هوچی گری بپرهیزند.

 

فرمانده سپاه ناحیه سبزوار در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان در صدد هستند تا از دانشجویان به عنوان اپوزیسیون نظام نام برده و اعتراض انها را به عنوان اعتراض به کل نظام جلوه دهند عنوان کرد: دانشجویان نباید در فضایی اقدام به اعتراض کنند که این زمینه برای نقشه دشمن فراهم شود.

 

وی با اشاره به اینکه سبزوار به واسطه داشتن چندین دانشگاه بزرگ به یکی از شهرهای دانشگاهی در منطقه تبدیل شده است ادامه داد: باید از این پتانسیل در راستای پیشرفت و توسعه شهر استفاده کرد.

 

انتهای پیام/