محمد علی یاوری به عنوان مدیر دفتر بسیج دانشجویی سبزوار معرفی شد.

به گزارش بصیر سبزوار،با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و مدیران دانشگاههای سبزوار محمد علی یاوری به عنوان مدیر دفتر بسیج دانشجویی سبزوار معرفی و از زحمات علی محمد نصیری تقدیر شد.