امام جمعه سبزوار گفت: هرچه وحدت بین حوزه و دانشگاه عملی تر شود تکامل جامعه اسلامی بیشتر خواهد شد.

به گزارش بصیرسبزوار حجت الاسلام غلامرضا مقیسه در نشست بررسی راهکارهای علمی وحدت حوزه و دانشگاه با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه عطیه الهی بود که د رذهن امام خمینی (ره ) به وجود امد اظهارداشت: هرچه پدیده وحدت بین حوزه و دانشگاه عملیاتی تر شود جامعه اسلامی به سمت تکامل حرکت کرده و و به اهداف انقلاب و نظام و نزدیک تر خواهیم شد.

 

وی با اشاره به اینکه در ابتدا با ید به ماهیت حوزه و دانشگاه توجه نمود تصریح کرد: مسملما موضوع مشترک بین هر دو نهاد تعلیم و تعلم بودت و تربیت اندیشمندان و منتفکرین در دستو کار است.

 

مقیسه با بیان اینکه ماهیت حوزه تحقیق و تفحص در مبدا و معاد انسان نبوت و معارف دینی بوده و  دانشگاه ها نیز توجه به علوم مادی و راههای تهسل زندگی بشر را پی گیر میکنند ادامه داد: این دو نها د رکنار یکدیگر و با جهت دهی علوم مادی توسط حوزه است که می توان به انچه مورد رضایت خداوند است دست یافت.

 

وی ادامه داد: حوزه علمیه این حرکت عظیم دانشگاهی را جهت الهی داده و استادی را تربیت می کند که از اندوخته های علمی خود تنها در راه اهداف مادی و ثروت اندوزه استفاده نکرده و در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.

 

مقیسه به نگاه انتقادی و نهی از منکری حوزه های علمی اشاره کرد و افزود: حوزه های علمیه فارغ از بودجه های دولتی و از طریق وجوهات مردمی اداره شده و این عدم وابستگکی به دولت ها باعث می شود که به راحتی بتوانند در برابر برخی کج روی های دولت ها ایستادگی کرده و نهی از منکر را سرلوحه خود قرار دهند.

 

امام جمعه سبزوار با اشاره به تاسیس دانشگاه در قبل از انقلاب و اهداف ترسیم شده توسط رضا خان برای دانشجویان ادامه داد: وی تربیت نیرو برای نظامی ک ه خود مستعمره غرب و خود فروخته بود و همچنین آشنای با علوم غربی را اهداف تاسیس دانشگاه عنوان کرده بود

 

انتهای پیام/